Arxiu de Notícies

La Comissió es congratula de la publicació avui del Codi de bones pràctiques en matèria de desinformació reforçat. Els 34 signataris, entre els quals figuren plataformes, empreses tecnològiques i representants de la societat civil, han seguit les directrius de la Comissió del 2021 i han tingut en compte els ensenyaments extretes de la crisi de la COVID-19 i la guerra d'agressió de Rússia a Ucraïna. El Codi reforçat es basa en el primer Codi de bones pràctiques de 2018, que compta amb un ampli reconeixement com a marc pioner a escala mundial. El nou Codi estableix compromisos amplis i precisos per part de les plataformes i les empreses del sector per lluitar contra la desinformació i constitueix un altre pas important per assolir un entorn en línia més transparent, segur i fiable.