Arxiu de Notícies

La Comissió ha decidit avui portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incompliment de la Directiva sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (Directiva 91/271/CEE del Consell). La Directiva té per objecte protegir el medi ambient dels efectes adversos de les aigües residuals urbanes procedents dels sectors domèstic i industrial. D'acord amb la Directiva, les ciutats estan obligades a posar en marxa les infraestructures necessàries per recollir i tractar les aigües residuals urbanes, eliminant o reduint així tots els efectes no desitjats quan s'aboquen a les masses d'aigua.