Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha emès, en el marc del programa SURE de la UE, un bo en un tram únic per un valor de 9.000 milions EUR, amb venciment el juny de 2036, per protegir l’ocupació ja per als treballadors i per pal·liar les conseqüències socioeconòmiques extremadament negatives ocasionades per la pandèmia de coronavirus.