Arxiu de Notícies

La Comissió Europea ha posat en marxa avui una consulta pública sobre el seu futur Pla d'Acció sobre Agricultura Ecològica. Aquest sector contribuirà de manera destacada a materialitzar l'ambició del Pacte Verd Europeu i a assolir els objectius establerts en les estratègies sobre biodiversitat i «De la Granja a la Taula». La Comissió estima prioritari garantir que el sector de l'agricultura ecològica disposi dels instruments adequats i d'un marc legal consensuat i eficient, claus per aconseguir l'objectiu de destinar un 25% de les terres agrícoles a l'agricultura ecològica.