Arxiu de Notícies

La Comissió ha incoat avui vint-i-quatre procediments contra diversos estats membres per infringir la legislació relativa als serveis. Aquestes decisions s'adopten per garantir la correcta aplicació de les normes destinades a assolir el bon funcionament del mercat únic de serveis.