Arxiu de Notícies

La Comissió ha adoptat avui dos Actes Delegats exigits a la Directiva sobre fonts d'energia renovables, en què es proposen normes detallades per definir el que constitueix l'hidrogen renovable a la UE. Aquests actes formen part d'un ampli marc regulador de la UE per a l'hidrogen que inclou inversions en infraestructures energètiques i normes sobre ajuts estatals, així com objectius legislatius per a l'hidrogen renovable als sectors de la indústria i el transport. Garanteix que tots els carburants líquids o gasosos renovables d'origen no biològic es produeixin a partir d'electricitat renovable.