Activitats EuropeDirect

Un grup de persones europeistes, preocupats pel present i futur d'Europa, van decidir impulsar una trobada anual anomenada “Europa En Blau”.

La trobada es farà el proper dia 2 de juliol, en un entorn únic i especial com és al Castell de Calonge.
 
L’objectiu d’aquesta trobada d’estiu és promoure la reflexió i la generació d’idees i propostes que permetin abordar els múltiples i importants reptes que afronta actualment la Unió Europea. Uns reptes que demanen d’una nova comunicació amb la ciutadania i d'eines específiques en funció de cada un dels col·lectius. Amb tot es vol oferir un fòrum de debat obert entre gent compromesa amb el projecte europeu i la seva ciutadania, sobre qüestions que són clau per al desenvolupament de la Unió Europea a mig i llarg termini. Qüestions com la justícia social, valors i drets, canvi climàtic i media ambient, transformació digital, innovació i industrialització.

Adjunt a aquest correu hi trobaràs el programa i un dossier explicactiu.

Per participar a la trobada es prega confirmació d’assitència el més aviat possible, a través d'aquest enllaç.
 
Els trobarás i podràs seguir a instagram / twitter: @europaenblau
 


Facebook i Twitter