Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Girona, assistirà a l’Auditori Palau de Congressos el proper dijous 4 de setembre, al vespre, a la presentació del programa de recursos educatius 2014/2015, organitzat pel Ajuntament de la ciutat. Adreçat als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de la ciutat, el Centre Europe Direct Girona forma part de la Taula de Coordinació i informarà del seu programa de recursos.

Invitació

Més informació 

  l


Facebook i Twitter