Activitats EuropeDirect

Aquesta setmana la Universitat de Girona posa en marxa la 7a edició del Jove Campus de Recerca, una iniciativa amb la qual la UdG pretén aconseguir un acostament entre l’ensenyament de secundària i el món universitari mitjançant activitats d’introducció a la recerca.

L’objectiu d’aquest Jove Campus és posar a l’abast de totes aquelles ments inquietes i amb ganes d’adquirir coneixements un conjunt de recursos de la Universitat per tal que puguin introduir-se a la investigació i, en particular, avançar en els seus treballs de recerca de batxillerat. També pretén que els joves estudiants puguin conèixer i entrar en contacte amb investigadors consolidats i investigadors que estan en curs de fer la seva tesi doctoral a la UdG.

La sessió "Una mirada a Europa, el nostre espai comú" és una activitat que té com a objectiu la difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat està adreçada als estudiants de secundària que participen al Campus organitzat per la Universitat.Facebook i Twitter