Activitats EuropeDirect

Els centres Europe Direct Girona i Centre de Documentació Europea han organitzat el seminari sobre el Marc jurídic per a l’execució del fons europeus NGEU el dia 08 d'abril del 2021 a càrrec de la Dra. Mª Amparo Salvador. professora de Dret Administratiu de la Universitat de Navarra i la Sra. Mercè Corretja, directora general de la Direcció General de Contractació Pública.


Facebook i Twitter