Activitats EuropeDirect

Lloc de realització: virtual a la plataforma Jitsi : enllaç

Dates: 11 i 12 de març de 2021

Horari: De 9:00 a 12:00 hores

Inscripcions: Tancades per límit d'aforament

Més informació a europedirectgirona@udg.edu

 

PROGRAMA:

DIA 1

 • 9:00 – 9:05 h

Benvinguda a càrrec de la Dra. Francina Esteve, professora titular de l’Àrea de Dret Internacional Públic de la Universitat de Girona i directora Europe Direct Girona i Centre de Documentació Europea de la Universitat de Girona.

 • 9:05 – 9:10 h

Presentació de les jornades, continguts i dels seus objectius a càrrec de Joaquim Millan.

 • 9:10 – 9:45 h

Presentació d’ Europe Direct Girona a càrrec d’Eva Monge, responsable del centre.

Presentació del servei de la Secretaria d’Acció exterior i de la UE de la Generalitat de Catalunya a càrrec de Cristina Reichert, tècnica de Fons europeus.

Presentació del servei de programes europeus de la Diputació de Girona a càrrec de Jordi Llach, cap del servei.

 • 9:45 – 10:15 h

Quin és el marc financer plurianual  actual (2021-2017) i quines són les prioritats de la Unió Europea?

Tipologia de fons europeus. Dels programes comunitaris als fons estructurals. Especial referència, al Pla de Recuperació per Europa.

 • 10:15 – 10:45 h

Quin és el calendari previst dels diversos fons europeus?

Com podem identificar els elements clau a les convocatòries?

 • 10:45 – 11:00 h

Debat i preguntes de les persones assistents.

 • 11:00 – 11:45 h

Quin és el cicle de vida d’un projecte europeu?

Com passem de la idea a dissenyar un projecte?

Quines capacitats tenim i quines necessitem?

 • 11:45 – 12:00 h

Debat i preguntes de les persones assistents.

DIA 2

 • 9:00 – 9:45 h

Rol de l’entitat en el projecte: líder o soci?

Com fer la fitxa de la proposta de projecte.

Cerca de socis, partenariat i recursos.

 • 9:45 – 10:00 h

Debat i preguntes de les persones assistents.

 • 10:00 – 11:00 h

Com fem la planificació de projecte (definir els paquets de treball, objectius, resultats i

pressupost).

 • 11:00– 11:45 h

Bones pràctiques del territori: capitalitzem.

 • 11:45 – 12:00 h

Debat i preguntes de les persones assistents.


Facebook i Twitter