Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Girona va oferir aquesta activitat per tal d’acostar la UE als joves, millorant els seus coneixements i implicant-los en la construcció d'Europa. Es tracta de reflexionar amb els joves sobre el procés de transformació d'Espanya a partir de la seva integració a la Unió Europea el 1986; promoure el pensament crític, valorar el que hem aconseguit i analitzar els desafiaments i reptes que es plantegen per al futur. El taller “Joventut Activa a la UE” és un projecte pedagògic de "Educació en valors" perquè el repte europeu necessita una ciutadania jove activa i compromesa. Enguany, aquesta activitat s'ha dut a terme en el marc dels #ErasmusDays.

 


Facebook i Twitter