Activitats EuropeDirect

L’ADRET (Agence de Développement Rural Europe et Territoires)- Centre d’Information Europe Direct Pyrénées organitza al voltant del dia europeu de la cooperació transfronterera el concurs fotogràfic “30 anys d’Interreg (Catalunya, Pirineus Orientals i Arieja)” en col·laboració amb el Centre Europe Direct de Girona, el Departament dels Pirineus Orientals, el Departament de l’Arieja i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Comissió Europea i de la Regió Occitània Pirineus Mediterrània.

El concurs és obert a tothom, sense límit d’edat, i consisteix en realitzar una fotografia d’un dels projectes finançats en el marc del programa Interreg transfronterer des del 1990 a Catalunya, als Pirineus Orientals o a l’Arieja.

Els participants podran presentar la seva fotografia entre el dilluns 10 d’agost i el divendres 25 de setembre de 2020. La fotografia s’enviarà per via a la següent adreça: contact@europedirectpyrenees.eu


Facebook i Twitter