Activitats EuropeDirect

El programa analitza amb profunditat el procés català entrevistant a Mariona Illamola, del departament de Dret Públic i de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Girona i directora del Centre Europe Direct Girona. 

Video

 

 Facebook i Twitter