Activitats EuropeDirect

El passat 20/05/2014 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 27 alumnes de primer de BAT. (economia) de l'Institut de Vilablareix, una xerrada-taller de temàtica europea.

Aquesta activitat té com a objectiu la difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter