Activitats EuropeDirect

El passat 28/04/2014 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 90 alumnes de primer de BAT. (grups A i B) i a 90 de segon de BAT. (grups A i B), de l'Institut Salvador Espriu de Salt, la xerrada: "Europa i els Joves".

Aquesta actividad té com a objectiu la difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter