Activitats EuropeDirect

Els alumnes de 1r. de Batxillerat dels Instituts Narcís Xifra, de Girona i Salvador Espriu de Salt, analitzen des de diferents punts de vista la ciutadania i altres qüestions de filosofica política, que es relacionen amb temes europeus en la preparació immediata de la festa oficial de la Unió europea. Aquests treballs i conclusions culminaran a una Jornada oberta que tindrà lloc el dia 9 de maig, Dia d'Europa, al Centre Cultural de la Mercè a Girona.

A la Jornada, participarà la directora del Centre Europe Direct Girona, la Dra. Mariona Illamola amb la comunicació acadèmica: "Ser i sentir-nos ciutadans europeus".

Programa.pdf

 


Facebook i Twitter