Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct tancarà per vacances des del dia 11 d'abril fins el dia 21, inclosos.

Podeu formular les vostres consultes a:

europedirectgirona@udg.edu


Facebook i Twitter