Activitats EuropeDirect
El passat dia 2/4/2014, El Centre Europe Direct Girona va oferir a 22 alumnes del segon curs de SM de l'I.E.S. Bosc de la Coma d'Olot, la xerrada:"La Unió Euroepa de la Joventut".
Aquesta és una activitat de difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.

 Facebook i Twitter