Activitats EuropeDirect
f

El passat 2/04/2014 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 33 alumnes de 1er de Batxillerat de l'I.E.S Santiago Sobrequès de Girona la xerrada: "La Unió Europea de la Joventut".

Aquesta és una activitat de difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.

Facebook i Twitter