Activitats EuropeDirect
L'esdeveniment, el promou el Centre Europe Direct Girona de la UdG amb la finalitat de divulgar les funcions i les responsabilitats del Parlament Europeu de cares a les properes eleccions del 25 de maig.Facebook i Twitter