Activitats EuropeDirect
f

Aquesta activitat s'impulsa en el marc de les accions de comunicació de les eleccions al Parlament Europeu de 25 de maig per tal que els ciutadans gironins facin saber a la Unió Europea què pensen sobre diferents temes d'actualitat.


Facebook i Twitter