Activitats EuropeDirect

El passat 25/03/2014 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 110 alumnes de segon de batxilletat i segon de finances de l'I.E.S  ABAT OLIVA, de Ripoll, la xerrada: "La Unió europea de la Joventut".  Aquesta és una activitat de difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter