Activitats EuropeDirect

La política regional és la principal política dinversió de la Unió Europea. Durant el període 2014-2020, un terç del pressupost global, 351,8 bilions dEuros, sha destinat a corregir els desequilibris entre regions europees. Hi havia dues fites a assolir: inversió en creixement i ocupació i cooperació territorial europea per mitjà, principalment, de dos fons europeus i dinversió, els fons FEDER i el Fons Social Europeu a Catalunya. 

A la demarcació de Girona, comptem amb múltiples projectes de territori però, què en sabem daquests projectes? Qui se nestà beneficiant? En quins àmbits? Satisfan les nostres necessitats i problemàtiques? Cooperen aquests projectes entre ells? Han vingut per consolidar-se i créixer?

Projectes de territori ofereix l'oportunitat de donar resposta a aquests interrogants a partir de:

-       Prendre consciència de la presència de la UE en el nostre dia a dia i conèixer les actuacions executades per actors del territori gironí en l’àmbit dels PECT i les convocatòries temàtiques OT4 (eficiència energètica) i OT6 (medi ambient) per a ens locals, instruments de reequilibri territorial previstos en el P.O FEDER CATALUNYA 2014-2020; i, alhora, projectes desenvolupats en el marc del PO Espanya-França-Andorra també finançats en fons FEDER. 

-       Fer visible el treball dels equips gestors i socis de projecte i reforçar la cooperació entre ells.

-       Reflexionar en veu alta sobre resultats, impacte obtingut i creixement futur.

Dia:    Divendres, 29 de novembre de 2019

Lloc: Parc Científic i Tecnològic

Horari:  De 9.15h a 14h


WEB i Inscripcions (fins al 25 de novembre): 
http://europedirect.udg.edu/Projectes-de-Territori

Per a més informació: europedirectgirona@udg.edu


Facebook i Twitter