Activitats EuropeDirect
L’alumnat de 1r de Batxillerat de quatre centres educatius de les comarques gironines reflexiona sobre les “revolucions” a Europa, des de diferents perspectives que van des de la Filosofia a les Ciències socials o l’Ètica. Es disposa d’un entorn de treball Moodle.
El treball acadèmic previ culmina en una Jornada oberta, amb motiu del Dia d’Europa, una festa que és, a la vegada, un del símbols de la Unió europea. Enguany celebrem la 10a edició d’aquest Congrés acadèmic preuniversitari.

Amb la col·laboració d'Europe Direct Girona i el Centre de Documentació Europea de la Universitat de Girona


Facebook i Twitter