Activitats EuropeDirect
Seminari de treball de 2 h. sobre la Unió europea que es va celebrar el passat 26 d'abril a l'INS Carles Rahola de Girona i que va girar al voltant de tres eixos: 

a) quin és l’origen i la raó de ser de la Unió europea, amb especial referència a la seva funció i al sentit que tenen els diferents “tractats” i “ampliacions”

b) quines són les principals institucions i la governança de la Unió

c) quin és el missatge i el paper que dona als joves, així com els recursos que s’hi poden trobar.

Web de l'acte


Facebook i Twitter