Activitats EuropeDirect

Europe Direct Girona (UdG) col·labora en la jornada que es celebrarà el pròxim 3 de maig a l'Oficina Jove de la Garrotxa per abordar temes relacionats amb la mobilitat internacional (feina, voluntariat...) i per presentar el documental #Joves x Europa 4: Eures

 


Facebook i Twitter