Activitats EuropeDirect

Europe Direct Girona. La teva finestra a la Unió Europea

Organització de les institucions a la Unió Europea.

  • Ofertes de treball
  • Formació
  • Procediments de selecció

Amb la col·laboració de la Sra. Eva Monge, responsable Europe Direct Girona

Més informació

Inscripcions: Formulari


Facebook i Twitter