Activitats EuropeDirect

El curs pretén capacitar als docents de FP, ESO i Batxillerat sobre els diferents recursos educatius existents en matèria d'Unió Europea, al mateix temps que facilitar el coneixement de les diferents vies per desenvolupar projectes educatius europeus, fomentant així l'aprenentatge i la integració en el aula dels valors de la Unió Europea.

Organitzat per Europe Direct Girona i l'Institut DE Ciències de l'Educació Josep Pallach (ICE)

Gratuït

Més informació i inscripcions


Facebook i Twitter