Activitats EuropeDirect

El passat dia 21 de febrer, des de les 9:30h fins a les 14:00h, el Centre Europe Direct Girona va participar amb la resta de serveis i associacions de la UdG a la Fira: "HO TENS A LA UdG", situada davant de la Facultat de Ciències, amb activitats complementàries dirigides als estudiants de secundària del territori. Al seu estand va informar i repartir als joves material de temàtica Europea.


Facebook i Twitter