Activitats EuropeDirect

Uns 150 ciutadans de les comarques gironines podran fer saber a la Unió Europea què pensen sobre temes d'actualitat.

Diari de Girona


Facebook i Twitter