Activitats EuropeDirect

El divendres 28 de setembre l' Estació Espai Jove de l'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració d'Europe Direct Girona, estrena el web www.elrodamon.cat , on hi apareixeran experiències de persones que han fet estades a l’estranger, hi haurà una xarxa de contactes disposats a donar suport a joves que vulguin tenir aquest tipus de vivències, una xarxa d’organitzacions col·laboradores i també hi haurà informació de les activitats que s'organitzaran i del servei d’orientació en mobilitat internacional.

Enllaç de la web


Facebook i Twitter