Activitats EuropeDirect
Les activitats que es proposen l´equip de col·laboradors de Tecnorepte busquen situar el progrés i l´estima per la ciència i la tecnologia en un context escolar que ens permeti acostar els coneixements especialitzats al benefici de la societat. Com fer-ho?

La idea és proposar-vos un repte cada any: pensat i dissenyat per professorat de l´especialitat de Tecnologia de secundària de l´Equip ICE de Tecnologia i professorat de l´Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

La principal característica del disseny del repte és que tingui molt present el currículum de la matèria de Tecnologia, de manera que el professorat pugui implementar-ho fàcilment a l´aula.

La participació al Tecnorepte va dirigida a l´alumnat d´ESO, que vulguin proposar una possible, però no única, solució a un repte plantejat. Un dels trets diferencials de la Tecnologia és la connexió de continguts - quant a proximitat i interrelació - que té amb la resta de matèries. Això facilita que la Tecnologia pugui actuar com a espai curricular aglutidanor de projectes interdisciplinaris. 

Més info: https://bit.ly/2KNJFeq


Facebook i Twitter