Activitats EuropeDirect
En el marc de la setmana d'Europa, el centre d'Europa Direct Girona va oferir aquesta activitat al Centre Cívic del Pont Major de Girona.

Facebook i Twitter