Activitats EuropeDirect
El cicle formatiu del programa Erasmus+ és una iniciativa sorgida com a continuació de les accions endegades per l’Àrea de Participació de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut per promoure la informació i la formació sobre les accions i la possibilitat que ofereix aquest programa en l’àmbit de la joventut.
Es pretén oferir una eina que doni resposta a les necessitats d’informació, planificació i acompanyament expressades per les entitats catalanes juvenils i el tercer sector.
Es proposa fer-ho a través d’un cicle global que prevegi aspectes com l’estructura necessària, la gestió dels passos previs, la recerca de socis o la resolució de dubtes en el procés de la sol·licitud.
Aquest cicle formatiu destaca per la inclusió de joves amb menys oportunitats.

Facebook i Twitter