Activitats EuropeDirect
La Unió Europea, per tal d’aconseguir el benestar general dels seus habitants, necessita de la participació de tots nosaltres, els ciutadans europeus.

Qui governa a Europa? Què significa la Unió Europea per als ciutadans en la seva vida diària? Cap a on avança el nostre continent en aquest món globalitzat? Els alumnes de 3 grups de 4º d'ESO, han trobat respostes a aquestes i altres preguntes en aquesta activitat a l’aula.

Es tracta d’incentivar als joves a fer una reflexió sobre la Unió Europea i reforçar el seu interès pel procés de construcció europea i les polítiques i institucions de la UE.

A més, les activitats es fan en la línia dels valors que orienten la nostra tasca - diàleg, debat, participació, cooperació i treball en equip - un projecte per viure i conviure amb els valors propis d'una societat democràtica.


Facebook i Twitter