Activitats EuropeDirect

El passat 11/12/2013 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 32 alumnes de 5è-d'ESO de l'escola Eiximenis de Girona la xerrada: "La Unió europea de la Joventut".  Aquesta és una activitat de difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter