Activitats EuropeDirect

El passat 19/11/2013 el Centre Europe Direct Girona va oferir a 32 alumnes de 4t. ESO de l'Escola COR DE MARIA - ALICIA BOLIVAR d'Olot, la xerrada: "La Unió europea de la Joventut".  Aquesta és una activitat de difusió i informació dels drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, d'explicar el dret de mobilitat que ens permet circular i residir a qualsevol dels estats membres de la UE etc. L' activitat s'adreça als centres públics i concertats d'educació infantil, primària i secundària de Girona i s'inclou dintre del programa de recursos educatius 2013/2014 de l'Ajuntament de la ciutat.


Facebook i Twitter