Activitats EuropeDirect
 

 

Resultat d'imatges de institut bosc de la coma

El Centre Europe Direct Girona ha fet aquesta activitat a 30 alumnes de primer, per tal d’acostar la UE als joves, millorant els seus coneixements i implicar-los en la construcció d'Europa.

Es tracta de reflexionar amb els joves sobre el procés de transformació d'Espanya a partir de la seva integració a la Unió Europea el 1986; promoure el pensament crític, valorar el que hem aconseguit i analitzar els desafiaments i reptes que es plantegen per al futur.

El taller “Joves actius a la UE” és un projecte pedagògic de "Educació en valors," perquè el repte europeu necessita joves ciutadans actius i compromesos.

 


Facebook i Twitter