Activitats EuropeDirect

'Més enllà de la Unió bancària'
Data: 18 novembre 2013 de 12:30h a 14:30h
Lloc: Representació de la Comissió Europea a Madrid

Més informació


Facebook i Twitter