Activitats EuropeDirect
f

El Centre Europe Direct Girona ha realitzat avui el taller: “Joves actius a la UE” a 25 alumnes de 6è de l’Escola Domeny, de Girona.

Amb aquesta activitat a l’aula, s’explica Europa d’una manera propera, per tal de promoure la participació dels joves. L’objectiu és que les noves generacions es puguin comprometre amb el projecte europeu que persegueix la pau, la prosperitat i llibertat per a més de 500 milions de ciutadans i ciutadanes en un món més just i més segur.

El Centre Europe Direct Girona posa a l’abast dels centres educatius publicacions de La Unió Europea i material promocional relacionat amb Europa, amb l’objectiu de donar una informació que pugui ser útil al professorat i alumnat a fi de contribuir a un coneixement més profund de la nostra realitat europea.


Facebook i Twitter