Activitats EuropeDirect

Dissabte 16 d’abril, de 12:00 a 13:30 h, a la Sala Lila

12:00 h Els Camps de Treball a Catalunya i a la Resta del Món. A càrrec de la Direcció General de Joventut
12:30 h Brigades Solidàries. A càrrec de la Coordinadora d’ONG Solidàries
13:00 h El Servei de Voluntariat Europeu. A càrrec de la Taula de Referents Europa Jove de Girona, amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i Europe Direct de la Universitat de Girona

DESCRIPCIÓ: +Recursos

Participar d'un projecte de voluntariat a l'estranger és un aprenentatge de vida que suposa una clara millora de les habilitats personals.

Participar en projectes de voluntariat és una bona manera de viatjar sense fer turisme. El plantejament pot ser per una estada de curta, mitja o llarga durada. Per anar-hi sol/a o en grup. Hi ha molts àmbits d'interès on poder col·laborar, com ara la salut, l'educació, les condicions mediambientals, les desigualtats socials i econòmiques, el patrimoni cultural, .... I hi ha molts països on mirar.

Amb aquesta xerrada informarem d'un ventall de diferents possibilitats per anar a fer voluntariat a l'estranger.

PÚBLIC DESTINATARI: Sessió oberta a tothom, però especialment pensada per als i les joves

Per a qualsevol comentari o dubte sobre aquesta xerrada, pots escriure'ns al correu electrònic de la Coordinació Territorial de la Direcció General de Joventut, joventut.girona.tsf@gencat.cat, o trucar-nos al 872975883.

Més informació


Facebook i Twitter