Activitats EuropeDirect

La Unió Europea té un impacte cada vegada més gran a la nostra vida. Però sovint, quan es parla dels debats i les decisions que es prenen a "Brussel·les", no tenim gaire clar què és el que vol dir "Brussel·les".

Ara bé, en una Unió Europea democràtica els ciutadans hem de saber de què va tot això per poder opinar i dir-hi la nostra.

Amb aquesta activitat, s’ofereix als estudiants un material didàctic sobre la UE seleccionat per un grup d’experts en educació de tot Europa que inclou publicacions, guies, fulletons i còmics.

L’objectiu d’aquest recurs educatiu és donar als alumnes l’oportunitat per reflexionar sobre la UE i conèixer les seves institucions.


Facebook i Twitter