Activitats EuropeDirect

Entrevista a Amadeu Altafaj famb motiu de la presentació a Girona, del nou portal que facilita l'accés als fons europeus.
Entrevista
Diari de Girona. Diumenge, 13 de desembre de 2015


Facebook i Twitter