Activitats EuropeDirect
f

El Centre Europe Direct va oferir aquesta activitat als estudiants de 1r de batxillerat (economia).

Explicar què és la Unió Europea, com va néixer i com ha evolucionat i fer-ho amb un llenguatge i una presentació atractius per als estudiants: aquests són els objectius del Centre Europe Direct Girona.

Amb aquestes activitats es pot entendre de manera fàcil i ràpida el funcionament de la UE i les seves institucions, el Parlament, la Comissió i el Consell, com es prenen les decisions i quins són els països que formen part de la Unió.

Les sessions de recursos educatius són un complement en l’aprenentatge dels temes curriculars dels alumnes, i es vol fomentar valors com l’esforç, el respecte, la imaginació, la ciutadania o la responsabilitat.

 

 


Facebook i Twitter