Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Girona va oferir ahir aquesta activitat, a 29 alumnes de 3r d’ESO, amb l’objectiu d’afavorir una millor comprensió i coneixement de la Unió Europea.

Amb aquesta acció i les publicacions sobre els temes claus per entendre la Unió Europea, guies sobre les oportunitats que ofereix la UE en matèria d'ensenyament, formació professional, polítiques de joventut i pràctica de l'esport, s’ofereix informació sobre alguns dels principals programes europeus adreçats als joves i es millora l’accés dels estudiants a aquests serveis d’informació, formació, eines i exemples de bones pràctiques.


Facebook i Twitter