Activitats EuropeDirect
f

Data: 13 d’octubre de 2015
Lloc: Casa de Cultura de Girona (Plaça Hospital, 6, 17002 Girona)
Horari: de 9:45h a 14:30h

Destinataris/àries: Els i les professionals de joventut dels ens locals de les comarques gironines.

Objectiu general:
Empoderar a la Xarxa de Professionals de Joventut dels ens locals de les comarques gironines per a impulsar que els i les joves i les entitats del seu municipi o comarca participin en projectes de mobilitat internacional com a oportunitat per millorar el seu nivell d’habilitats i competències bàsiques, augmentar així el seu nivell d’ocupabilitat.

Programa de la JornadaFacebook i Twitter