Activitats EuropeDirect
f


El projecte compta enguany amb un total de 363 activitats, entre les quals n'hi ha 80 de nova incorporació.

El Centre Europe Direct Girona oferirà aquest curs el recurs: Joves actius a la Unió Europea, preparat per donar suport als continguts curriculars dels centres educatius de la ciutat.

Més informació pdf


Facebook i Twitter