Activitats EuropeDirect
fLa Jornada es centrarà en els programes, iniciatives europees i oportunitats a Europa dirigida als joves i persones de la comarca interessats en l’àmbit de la joventut.

Facebook i Twitter