Activitats EuropeDirect

El Centre Europe Direct Girona va oferir el passat dijous 12 de març, aquesta xerrada informativa als alumnes de batxillerat (107 alumnes) d'aquesta escola amb l’objectiu de que els joves siguin conscients de la importància de la Unió Europea.

Afortunadament, l’essencial de la construcció europea ja s’ha assolit. Ara cal que les noves generacions s’impliquin, per tal de consolidar-la i completar-la.

Aquestes sessions van dirigides a totes les escoles i instituts públics i concertats de Girona i província que les sol·liciten a través del programa de recursos educatius, curs 2014-2015, de l’Ajuntament.


Facebook i Twitter